Какво да направим при пожар?

1

Много са въпросите, на които предварително трябва да имаме ясен отговор, за да можем да определим най-правилното си поведение в случай на пожар, авария или друга кризисна ситуация.

Независимо къде се намираме – у дома, на работа, на път или в обществена сграда,  при пожар най-важно е да запазим самообладание. Паниката само ще усложни положението.

Да се опитаме да действаме умно и премерено,  така както диктува създалата се обстановка.

Първо трябва да се обадим на телефон 160 - на органите за пожарна и аварийна безопасност, независимо (в коя фазакога е открит пожарът.

(Ако е още в началния стадий, т.е. в момента на запалването и след като сме информирали на тел.160,започваме да гасим с наличните пожарогасителни уреди и средства.)

Ако сме открили пожара в момента на запалването, трябва да започнем гасене с наличните пожарогасителни уреди и средства, но преди това задължително трябва да сме съобщили на тел 160, в противен случай пожара няма да бъде ликвидиран от професионалисти и по този начин застрашаваме собствената си безопасност.

ЕВАКУАЦИЯ! Незабавно трябва да напуснем помещението и сградата, ако пожарът е достигнал по-големи размери. Евакуираме се внимателно, без да пречим на другите, като помагаме на децата и на трудноподвижните граждани. ЗАПОМНЕТЕ! Децата се страхуват от пожара и дима и затова имат навика да се крият под леглата, в гардероба и на други скришни места.

-Движението през задимени помещения и коридори да се извършва ниско долу по пода, покрай стената. В тези случаи не се връщайте назад.

-  Не забравяйте да поставите на устата си и носа мокра носна кърпа или бинт;

-  Този, който влиза в задименото помещениее добре да бъде завързан с въже, като предварително се уточнят сигналите за помощ при нужда;

-  При влизане в горящо помещение вратите и прозорците отваряйте така, че огънят да не ви обгори;

-  Не скачайте от прозорците и балконите. Не се спускайте по водосточни и каменинови тръби. При задимено стълбище не ползвайте асансьора. Най-безопасния път за евакуация е стълбището;

-  Ако пътят до стълбището е възпрепятстван, или коридорът е много силно задимен, по добре е да не тръгвате към стълбището.

-  Останете в помещение,  до което пожарът не е стигнал и не е задимено. Вратите се уплътняват с мокри текстилни материали /чаршафи, одеала и др./, за да не проникват димни продукти от задимения коридор. На отворен прозорец или по телефон, незабавно уведомете за присъствието си в стаята и потърсете помощ.

 

ВЕДНЪЖ НАПУСНАЛИ СГРАДАТА, под никакъв предлог не бива да се връщаме обратно в помещенията. Всеки трябва да знае, че след като специализираните органи за ПАБ са пристигнали и започнали да гасят, те водят своя стaтистика кой е напуснал сградата и дали има още хора вътре в нея.

Незабавно уведомете пожарникарите, в случаите когато:

-         познавате добре обстановката в обекта и можете да помогнете с напътствия от вън;

-         сетили сте се, че в някое помещение са останали деца, възрастни, болни или блокирани от пожара хора;

-         знаете за съществуване на материали, които могат да разпространят огъня или да предизвикат взрив,

-         в сградата има уникати и ценности.

 

ГАСИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДИ ИДВАНЕТО НА ПОЖАРНИКАРИТЕ:

За бързото ликвидиране на възникнало запалване или пожар в жилището, преди всичко е необходимо да се запази самообладание, да не изпадате в паника, да алармирате за пожара и да предприемате мерки за погасяването му.

ЗАПОМНЕТЕ! Преди да пристъпите към гасенето на възникналото запалване, съобщете на тел.160, като посочите точния адрес и какво гори! За печелене на време съобщението може да се извърши от съседите или от друг гражданин. Ако има по-малки деца, болни или стари хора в мястото на пожара, най-напред се извеждат и спасяват те!

 

На печката в кухнята се е запалило нагорещено олиоТелефон 160 и според бърза преценка за риска, трябвада намерим начин да задушим притока на кислород към горящата повърхност. Това става посредством капак,предварително намокрена кърпа, чаршаф или одеяло.

В гората сме и забелязваме, че в единия край тя гори. По мобилен телефон тел.160. Ако нямаме мобилна връзка трябва да изпратим човек в близкото населено място, да потърсим  помощ. След като сме уведомили пожарната и ако преценим, че няма опасност за здравето и живота ни, започваме да гасим огъня с клони, тупалки и лопати.

Пътуваме с превозно средство и лумва пожарОтклоняваме, спираме на подходящо място и веднага излизаме навън. Телефон 160 и по преценка започваме да гасим. Преди да отворим охлаждаме капака. Изправния пожарогасител в този случай е първия ни помощник. Горящо разливно петно от бензин и масло се гаси с пясък или пръст. Потърсете помощ.

 

Не забравяйте - когато сте извън населено място и се обадите на 160 по мобилен телефон, трябва да питате с коя противопожарна служба сте се свързали. 

{START_COUNTER}