Общи положения за действия в планински условия

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НЕЩАСТЕН СЛУЧАЙ В ПЛАНИНАТА
Ако станете свидетели на нещастен случай в планината, първата ви задача е да се погрижите за сигурността, вашата собствена и на пострадалия. След като се уверите, че няма риск от последващо нараняване, трябва да пристъпите към трезв анализ на ситуацията и да осигурите подходяща помощ. Най добрият начин е да изпратите някого до най-близкия телефон или хижа, оборудвана с радиотелефон и да алармирате Планинската Спасителна Служба на телефон 02 9632000 и мобифон 048 18-43 . Добре е куриерът да има списък със симптомите на пострадалия, за да се осигури адекватна лекарска намеса. След като установите контакт, изчакайте пристигането на спасителния екип, като имате пред вид, че в планинските терени това не винаги може да стане със скоростта, на "Спешно отделение". Ако сте близо до пострадалия, следете за състоянието му и записвайте промените му. това ще бъде от полза на лекарите. Ако вие се обаждате за помощ, изчакайте и посрещнете спасителния екип, за да ги заведете до мястото на нещастието. 
При продължително изчакване и след падането на нощта започва постепенното охлаждане на пострадалия, а и на придружаващите го здрави хора. Не забравяйте да поддържате жизнения ритъм на пострадалия, като го завиете с топли дрехи и му давате калорична храна и вода (освен ако не е противопоказно).

КАКВО ВСЪЩНОСТ СТАВА ЗАД СЦЕНАТА

Ако мястото на нещастието е известно, обикновено авангардната спасителна група ще тръгне веднага след като се съберат първите спасители. Те ще бъдат екипирани с всичко необходимо за първа помощ и транспорт на пострадалия и с постоянна радиовръзка с базата. След пристигането им на мястото на нещастието и първоначална оценка на ситуацията, може да се наложи да бъдат извикани подкрепления със специални съоръжения, а в тежки случаи ръководителят може да поиска и намесата на хеликоптер.

Зад кулисите, в същност, стоят още много хора, чиято роля не бива да се подценява. Дежурните екипи координират действията на различните групи и поддържат в готовност резервите чрез телефонни и радиовръзки. В случай на загубване на туристи, ръководителят на авангардната група може да вземе решение за организиране на търсене, което изисква по-голям брой спасители, а често и кучета и техните водачи. Въпреки че настъпването на нощта донякъде ограничава действията на спасителните екипи, тя не ги спира и трябва да се знае, че Планинската Спасителна Служба работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. 

Транспортът на пострадалия също крие много неизвестни. При по-сериозни травми, често пъти се налага той да бъде обездвижен и пренасян с носилка или друго съоръжение, което значително забавя и затруднява акцията, особено в труден планински терен и през нощта. Носачите ще се сменят често, ще има нужда и от още хора. 

Дори след свалянето на пострадалия до безопасно място и предаването му на лекарски екип, работата за спасителите още не е свършила. Екипировката и транспортните средства трябва да се подготвят за следващо използване, подробности около случая трябва да се предадат на компетентните органи (болница, полиция и др.), трябва да се направи разбор и да се извлекат поуки. В някои случаи не на последно място трябва да се отчете и присъствието на обществените медии.


ПРЕПОРЪКИ КЪМ ИЗЛЕТУВАЩИТЕ В ПЛАНИНИТЕ


Анализът на нещастията по нашите планини дава основание да се твърди, че причините за тях са най-често комбинирани, но в повечето случаи те се свеждат до няколко субективни фактора: недостатъчна предварителна подготовка: обща организация, физическа подготовка, технически знания и умения; неподходяща за сезона и терена екипировка и съоръжения; неподходяща тактика, съобразно конкретните теренни и метеорологични условия, метеорологичната прогноза, състоянието на участниците; психологическа бариера за взимане на адекватно решение за изчакване, връщане, прекратяване на проявата (екскурзия, излет) при рязка промяна на условията за движение в планината. По-надолу ще посочим някои елементарни правила, създадени и проверени още от предците на планинарството у нас. Ние вярваме, че и за млади и стари ще бъде полезно да се опреснят и обогатят познанията в тази област. 

ОРГАНИЗИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО МНОГО СТАРАТЕЛНО ВАШЕТО ТУРИСТИЧЕСКО НАЧИНАНИЕ - набавете си туристическа карта, пътеводител; проучете маршрута, направете консултация; съставете план на движение, съобразете продължителността на преходите в светлото време на денонощието; съобразете се със сложната зимна обстановка. 

ПОДБЕРЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УЧАСТНИЦИТЕ В ГРУПАТА - обикновено това могат да бъдат ваши близки, роднини, приятели, колеги, обаче с едно условие - да са с почти еднаква физическа и техническа подготовка и да притежават добра екипировка. Не формирайте големи групи. Много често съставът на такива групи е разнороден, групата става трудно подвижна, възникват и допълнителни промени. От значение е и психологическата съвместимост. При наличието на деца и по-слабо подготвени участници техните възможности определят и поведението на цялата група. Обявете ръководителя, водача на групата. Дори и в една по-тясна приятелска или семейна компания следва да има водач, лидер, който да проведе посочените мероприятия. 

ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА ОСОБЕНОСТИТЕ НА МАРШРУТА - това означава да имате сведения за опасните зони и пътищата за аварийно напускане; създайте и спазвайте тактиката на движение в зависимост от терена, метеорологичните условия и вашите възможности; тръгвайте рано, за да завършите дневния преход по светло. 

НАПРАВЕТЕ ПРЕЦИЗЕН ПОДБОР НА ЕКИПИРОВКАТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА - не пропускайте да вземете с вас санитарна торбичка с най-необходимите лекарствени препарати и превързочни материали. добре подбрани кремове за лице с висок фактор на защита от слънчевото греене специалните високопланински очила, които ще защитят очите ви от ултравиолетовото лъчение карта и компас фенерче с резервни крушки и батерии резервни топли дрехи и обувки, предпазно фолио (найлон) в случай на принудителен бивак. калорични подсилващи храни (бонбони, шоколад и др.) 
ТРЪГВАЙТЕ НА ПЪТ САМО АКО СТЕ ЗДРАВИ - поддържайте целогодишно добра физическа кондиция. 

НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ САМИ В ПЛАНИНАТА. ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА МЕТЕОРОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА - следете съобщенията за нейното развитие и изменение. Имайте пред вид, че времето в планината търпи резки и неочаквани промени. Следете информациите на ПСС за състоянието на терена в ски-центровете, пистите. Информирайте се за работата на лифтовите съоръжения и лавинната опасност. 
ДВИЖЕТЕ СЕ С УМЕРЕН ХОД не бързайте излишно и почивайте така, че след излета или дневния преход да почувствате приятна умора, без мускулна треска; постепенно увеличавайте натоварването и надморската височина; при поява на неразположение направете почивен ден или слезте на хижа с по-ниска надморска височина; усложнявайте и удължавайте преходите постепенно с придобиване на опитност и тренираност. 

ОБЯВЕТЕ ВАШИЯ МАРШРУТ С ВЕРОЯТНИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ - обявете графика на движение. Той трябва да се знае от вашите близки, приятели и колеги. Съобщете го в поделенията на ПСС. Регистрирайте се в хижите по маршрута. 
ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗГУБВАНЕ - при мъгла, силен вятър и снеговалеж, особено в откритите части на планината има реална опасност от изгубване. Затова запомнете: движението при подобни условия да става по маркировката, като се използват азимутни скици, компас и карта за допълнително ориентиране; движението да става бавно, без разкъсване на групата. Следете за броя на хората, не допускайте изоставане; при много тежки условия мислете за аварийно напускане на маршрута. В случай, че не сте сигурни къде се движите, слезнете по безопасен път в горската част на планината и организирайте принудителен бивак; не допускайте паника и разногласия. Вслушвайте се в разумните съвети. 

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ. Откритите части на тялото могат да измръзнат не само при много ниски температури, но и при комбинация на нулеви и отрицателни температури със силен вятър и валеж на дъжд и суграшица. Затова: осигурете сухи дрехи, шапки и ръкавици; при умора не спирайте. Намалете темпото, но не лягайте и не сядайте на снега; при загуба на чувствителност на различните части на тялото, ако няма получени мехури, разтривайте до възстановяване на чувствителността и то само със суха дреха. Почивката на снега крие опасност от бяла смърт, в следствие на общото изтощение на организма. Поемайте повече течности, калорична храна, но не и алкохол. 

ВНИМАВАЙТЕ ЗА ЛАВИННАТА ОПАСНОСТ. При наличието на определени условия: сняг, наклонени терени и подходяща температура се свличат огромни снежни маси и формират природния феномен - СНЕЖНА ЛАВИНА. Туристите, които навлизат във високите части на планината при зимни условия трябва много добре да познават лавинната опасност, условията и правилата за преминаване през лавиноопасните участъци. Трябва да се знае, че лавиноопасни улеи и склонове има и в по-ниската част на планините, както и в близост до ски-писти. Обикновено последните са обозначени със специализирана маркировка с шахматно разположени жълти и черни квадрати. 
ОБЪРНЕТЕ ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ НА ХРАНАТА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС НА ОРГАНИЗМА. 

ЛЮБУВАЙТЕ СЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ВИ ПРИРОДА, НО Я И ПАЗЕТЕ. Опаковките с хранителни отпадъци, стъклени буркани и бутилки прибирайте в подходяща торбичка и ги връщайте обратно за изхвърляне в градски условия. Пазете горските насаждения и редките растителни видове. 
НАМЕРЕТЕ НАЧИН ДА ПОПЪЛНИТЕ И ОБОГАТИТЕ ЗНАНИЯТА СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА: постигане на целогодишна физическа кондиция; познания за качествена, ефективна екипировка и съоръжения и оптимално хранене; познания по топография, ориентиране и метеорология, оказване на другарска помощ и самопомощ, първа долекарска медицинска помощ
{START_COUNTER}