10 важни правила за родителите

 

1.Не оставяйте малките деца сами в къщи без наблюдение. Те могат да измислят игри  с огън. За тях те са интересни. Често не осъзнават опасността от огъня.

 

2.Неизправните електрически уреди и инсталации отремонтирайте своевременно. Те могат да предизвикат запалване и пожар. Не забравяйте да изключвате уредите, когато излизате. Върнете се, ако се съмнявате – това е важно.

 

3.Поддържайте дома си и най-вече кухнята в безопасен ред. В близост до печката не оставяйте кърпи, дрехи, дърва, хартия, нафта, газови бутилки.

 

4.Не оставяйте на пряк достъп до децата кибрит, запалки, бензин, нафта и прибори и бутилки  с  горим газ.

 

5.Не допускайте децата да си играят с пиратки,  бомбички, ракети и други опасни пиротехнически изделия. Не провокирайте сами тези опасни игри.

 

6.Изграждайте у децата трайни навици да боравят внимателно и предпазливо с отоплителните и електрическите уреди.

 

7.По подходящ занимателен начин всекидневно напомняйте на децата за опасностите около тях.          Изграждайте у тях умения за самопредпазване и култура на безопасност.

 

8.При пожар първо съобщете на телефон 160 Кажете точния адрес, етажа и ако имате данни за намиращи сев горящия дом хора, деца и трудноподвижни граждани. Потърсете безопасни за вас начини да помогнете.

 

9.Помнете, че през задимените зони придвижването е по-лесно и безопасно  ниско долу - там дишането е по-леко. Опирайте се до стената, за да преценявате правилно обстановката. Движението в задимена зона трябва да става с мокра кърпа на носа и устата.

 

10. При пожар, децата не бягат, а се крият. Затова, ако при възникнал пожар не можете да намерите детето, потърсете го на скришно за него място – под леглото, под масата, в гардероба. По най-бързия начин го изнесете извън задимените места, на чист въздух. Ако пътят за успешна евакуация е възпрепятстван, останете с детето на възможно най-безопасното място в дома, с достъп на свеж въздух. Намерете начин да съобщите на пожарникарите, къде се намирате. 

 





{START_COUNTER}